Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató:

A vasco-electronics.hu címen működő üzlet (a továbbiakban: “Üzlet”) működéséért felelős szervezet a Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., székhelye: Krakkó, al. 29 Listopada 20, cégjegyzékét vezető bíróság: Krakkó Belváros Kerületi Bírósága Krakkóban, cégjegyzékszáma: 0000421705, statisztikai számjele (REGON): 122581850, adószáma (NIP): 6772369151, e-mail címe: kapcsolat@vasco-electronics.hu.

Fogalomtár:

 • KAPCSOLATTARTÓ ADATLAP ÉS CHAT – az internetes Üzletben rendelkezésre álló adatlap és chat, mely lehetővé teszi a kapcsolatfelvételt az Eladóval az internetes Üzlet közreműködésével.
 • REGISZTRÁCIÓS ADATLAP - az internetes Üzletben rendelkezésre álló adatlap, mely a vevői fiók létrehozását teszi lehetővé.
 • REGISZTRÁCIÓS ADATLAP A HÍRLEVÉLHEZ - az internetes Üzletben rendelkezésre álló adatlap, mely lehetővé teszi az Eladó által kibocsátott hírlevélre való feliratkozást.
 • VÉLEMÉNY ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADATLAP - az internetes Üzletben rendelkezésre álló, vagy a partnereink által átadott adatlap, mely lehetővé teszi az Eladó Áruira vonatkozó vélemény közzétételét.
 • MEGRENDELÉSI ADATLAP - az internetes Üzletben rendelkezésre álló adatlap, mely lehetővé teszi a megrendelést.
 • VEVŐ - az a szereplő, akinek javára szolgáltatások nyújthatók / kerülnek nyújtásra elektronikus úton, vagy aki adásvételi szerződést kíván megkötni / megkötött az Eladóval.
 • FOGYASZTÓ - az 1964. április 23-án kelt Polgári Törvénykönyv 221. cikke értelmében az a természetes személy, aki olyan jogi cselekményben vesz részt, mely közvetlenül nem kapcsolatos az ő gazdasági vagy szakmai tevékenységével.
 • VEVŐI FIÓK - egyéni megnevezéssel (login) és a Vevő által megadott jelszóval megjelölt adatbázis, mely egyebek mellett a megrendelések felügyeletéhez szükséges Vevői adatokat, elszámolási adatokat és az Üzleti egyes funkcióira vonatkozó preferenciákat tartalmaz.
 • SIM KÁRTYA ÜZEMELTETŐ - azt a szervezetet jelenti, mely a berendezésekhez való SIM kártyákat szállít és az ebben a körben nyújtott szolgáltatások minőségéért közvetlenül felelős, ideértve a kártya aktiválását, megfelelő működését, ideiglenes vagy tartós blokádok bevezetését, a SIM kártyák helyes működésére vonatkozó reklamációk elbírálását. A SIM Kártya Üzemeltető a Vasco Electronics LLC társaság, székhelye: 2232 Dell Range Blvd, Suite 245 - 3030, Cheyenne, WY 82009.
 • VÁLLALKOZÓ - Vállalkozónak minősül minden természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, akit külön törvény jogi cselekvőképességgel ruház fel, és aki gazdasági tevékenységet folytat.
 • FOGYASZTÓI JOGOKKAL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÓ - az egyszemélyes gazdasági tevékenységet folytató természetes személy, aki ezen tevékenység keretében szerződést köt, amikor ezen szerződés tartalmából adódik, hogy ezen személy részére ennek a szerződésnek nincs olyan szakmai jellege, mely az általa folytatott gazdasági tevékenységből adódna a Gazdasági Tevékenységek Központi Nyilvántartásában és Információiban elhelyezett információk alapján.
 • SZABÁLYZAT - a jelen szabályzat, mely az internetes Üzlet az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások keretében történő használatára vonatkozó feltételekre, illetve a Vevő és az internetes Üzletet vezető Eladó közötti értékesítés általános feltételeire terjed ki.
 • ÜZLET - az Eladó internetes üzlete, mely az alábbi címen érhető el: https://vasco-electronics.hu. Az internetes üzlet az elektronikus fordítók, fordító szoftverek és elektronikus tartozékok értékesítésével foglalkozik.
 • ELADÓ - Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., székhelye: Krakkó, al. 29 Listopada 20, cégjegyzékét vezető bíróság: Krakkó Belváros Kerületi Bírósága Krakkóban, cégjegyzékszáma: 0000421705, statisztikai számjelen (REGON): 122581850, adószáma (NIP): 6772369151, e-mail címe: kapcsolat@vasco-electronics.hu.
 • ÁRU - az internetes Üzletben kiállított dolog, ami a Vevő és az Eladó közötti értékesítési szerződés tárgya lehet. Az Üzletben értékesített áruk digitális tartalmakat (nyelvi csomagok) és a digitális elemekkel rendelkező árukat is képezhetnek.
 • ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS - a Vevő és az Eladó között a Szabályzatban meghatározott szabályok és megfelelő jogszabályok alapján megkötött adásvételi szerződést jelenti.
 • MEGRENDELÉS LEADÁSA - a megrendelés tárgyát képező Áruk Értékesítéséről szóló Szerződés Megkötésére vonatkozó Vevői ajánlat átadását jelenti, mely különösen az Áru fajtáját és mennyiségét határozza meg. A megrendelés leadása a jelen Szabályzat elfogadása után lehetséges.
 • ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE - azon szándéknyilatkozat, mely a Vevő és az Eladó közötti, az Áru eladására vonatkozó szerződés megkötését jelenti és különösen az Áru árát, fajtáját és mennyiségét határozza meg. Az adásvételi szerződés az Eladó részéről a Megrendelés átvételével és annak visszaigazolásával, azaz a Megrendelés teljesítésre való felvételét igazoló e-mail üzenet megküldésével (vagyis a Vevő által benyújtott ajánlat elfogadásával) jön létre.
 1. ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
  1. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások feltételei
   1. A szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtása az Eladó részéről díjmentes, önkéntes és a hét 7 napján, napi 24 órán keresztül áll rendelkezésre.
   2. Az szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó, az alábbiakra kiterjedő szerződés:
    1. fiók vezetése az internetes Üzletben;
    2. hírlevél megküldése;határozatlan időre jön létre.
   3. Az szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződés, mely az alábbiakat foglalja magában:
    1. a Megrendelés leadására vonatkozó folyamat rendelkezésre bocsátása az internetes Üzlet keretében;
    2. kommunikációs folyamat rendelkezésre bocsátása a kapcsolattartó adatlap és chat útján;
    3. az Üzletre vagy az Árukra vonatkozó vélemény közzétételére szolgáló Adatlap rendelkezésre bocsátása;

    egyszeri jellegű és az egyes tevékenységek elvégzésével jár le.
   4. Az Eladó fenntartja az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások ideiglenes vagy tartós felfüggesztésének jogát.
   5. A jelen Szabályzat, illetve az Adatvédelmi Politika megismerése és elfogadása az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötésének a feltétele. A Szabályzat és az Adatvédelmi Politika elfogadása a megfelelő check-box megjelölésével történik az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéskötés folyamata során.
   6. A fiók létrehozásához az internetes Üzletben a Vevőnek regisztrálnia kell az internetes Üzlet weboldalán rendelkezésre álló regisztrációs Adatlap segítségével. A Fiók regisztrálásához meg kell adni az alapvető elérhetőségi adatokat és az e-mail címet, azok elmaradása az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások megtagadását vonja maga után. A regisztrációs Adatlap jóváhagyása után a Vevőt az általa megadott e-mail címen tájékoztatjuk a fiók létrehozásáról, a vevői Fiók ebben a pillanatban jön létre. Ilyenkor létrejön a szolgáltatások elektronikus úton az internetes Üzletben történő nyújtására vonatkozó szerződés. A Fiók létrehozása és használata opcionális, önkéntes és díjmentes.
   7. Azon Vevők részére, akik megkötötték a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó, az internetes Üzletben Fiók vezetését magában foglaló szerződést, az Eladó különböző – időben és mennyiségben korlátozható – kampányok keretében áruértékesítést folytathat. A rendelkezésre álló áruk mennyisége és az időtartam egyénileg kerül megadásra minden kampány esetében.
   8. A hírlevél megküldésére vonatkozó szolgáltatás abból áll, hogy az Eladó megküldi a Vevő elektronikus posta címére az Eladó Árura vagy szolgáltatásaira vonatkozó információkat. A hírlevél kizárólag azokhoz a vevőkhöz kerül kiküldésre, akik erre önkéntesen feliratkoztak. A szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó, a hírlevél megküldéséből álló szerződés minden olyan Vevő részéről megköthető, aki megadja az e-mail címét az internetes Üzlet honlapján rendelkezésre álló hírlevél regisztrációs adatlapon. A fenti tartalmú szerződés megkötésének feltétele a Vevő hozzájárulása a hírlevél átadásához. Az elfogadás a megfelelő check-box megjelölésével történik a feliratkozásnál vagy a Vevő részéről más kifejezett intézkedésével, mely a hírlevélre való feliratkozás szándékáról tanúskodik. A Vevő hírlevélre való feliratkozásával létrejön a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződés, mely a hírlevél megküldéséből áll. A Vevő bármikor lemondhat a hírlevélről leiratkozás útján, amihez a link a hírlevelet tartalmazó minden üzenetben található, illetve az alábbi e-maili címre küldött üzenettel kapcsolat@vasco-electronics.hu.
   9. A Megrendelési Adatlapon meg kell adni az elérhetőséget és az e-mail címet. Az Adatlap jóváhagyása után a Vevő az általa megadott e-mail címre információt kap a megrendelés teljesítésre történő felvételéről, ebben a pillanatban jön létre a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződés, mely lehetővé teszi az internetes Üzletben való megrendelést. Egyúttal a Megrendelés leadása annak tárgyát képező Árukra vonatkozó értékesítési szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak a Vevő által az Eladó részére történő előterjesztését jelenti.
   10. Az internetes üzlet honlapján az Eladó kapcsolattartó Adatlapot és/vagy chatet bocsát rendelkezésre. A Vevő használhatja a kapcsolattartó Adatlapot és/vagy chatet arra, hogy üzenetet küldjön az Eladónak. A kapcsolattartó Adatlap használatához alapvető elérhetőségi adatok és az e-mail cím megadása szükséges. A kapcsolattartó Adatlap jóváhagyása vagy az első üzenet chaten történő megküldése után létrejön a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződés, mely magában foglalja a kommunikációs folyamat kapcsolattartó Adatlap és/vagy chat útján történő rendelkezésre bocsátását.
   11. Az internetes Üzletben rendelkezésre álló Áruk aloldalain az Eladó elérhetővé teszi a vélemények közzétételére szolgáló Adatlap. Az Eladó megküldheti a véleményezési Adatlapot a külső szereplők weboldalaira hivatkozó link formájában is. A Vevő kitölti a véleményezési Adatlapot az Eladó Áruira vonatkozó saját és szubjektív véleményével. A vélemény tartalmának jóváhagyásával a Vevő megerősíti, hogy a véleménye az Áruk használatából adódó egyéni tapasztalata alapján jött létre. A vélemény tartalmának elhelyezésével a Vevő önkéntesen terjeszti annak tartalmát és az ilyen terjesztésnek minden következményét viseli. A közzétett tartalmak nem fejezik ki az Eladó nézeteit és nem azonosíthatók annak tevékenységével. Az Eladó nem a tartalom szerzője, hanem csupán az a szereplő, aki e célból megfelelő informatikai erőforrásokat bocsát rendelkezésre. A szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a Vevő jóváhagyja a véleményezési Adatlapba bevitt tartalmat.
   12. Az Eladó jogosult az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Vevő számára letiltani akkor, ha a Vevő az Eladó vagy más Vevők rovására jár el, sérti az Eladó jó hírnevét, az internetes Üzlet márkájának arculatát, a jogszabályokat vagy a Szabályzat rendelkezéseit, illetve akkor, amikor az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés letiltása biztonsági okoknál fogva indokolt. Amennyiben a Vevő vagy egy más harmadik személy megállapítja,hogy az Üzlet honlapján közzétett tartalom sérti a jogait, a jó szokásokat, személyes javait, erkölcsöt, meggyőződéseket, érzelmeket, tisztességes verseny szabályait, know-howt, üzleti titkot, akkor haladéktalanul értesíti az Eladót a potenciális megértésről. A potenciális megértésről értesített Eladó haladéktalanul intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy eltávolítsa a sértő tartalmakat az internetes Üzlet honlapjáról.
  2. Az Eladó által használt teleinformatikai rendszerrel való együttműködéshez szükséges műszaki követelmények
   1. Az Eladó arra törekszik, hogy az internetes Üzlet használata lehetséges legyen az összes népszerű internet böngésző és operációs rendszer (mobil is) segítségével, az internetes kapcsolás módjától függetlenül.
   2. Az internetes Üzletben Fiók létrehozásához és Megrendelés leadásához, illetve az Eladó által elektronikus úton nyújtott egyéb szolgáltatások használatához egy aktív Vevői elektronikus postafiók szükséges.
   3. A digitális tartalmak használatához az Eladó által értékesített berendezések rendelkezésre állása vagy az Eladó által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevétele szükséges. Az Eladó nem szavatolja a digitális tartalmak megfelelő működését az Eladó által értékesített berendezéseken vagy az Eladó által elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokon kívül.
  3. A bevitt adatokban hibák felderítésére és kijavítására szolgáló műszaki módszerek és eszközök
   1. Megrendelés során, a „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomásáig a Vevőnek lehetősége van a bevitt adatok és a kiválasztott Áruk önálló módosítására. A Megrendelés felülvizsgálata, helyesbítése vagy korrekciója a “Kapcsolat”.
   2. A Megrendelés leadása után az abban megadott e-mail címre a Megrendelés átvételét és összefoglalását tartalmazó üzenet kerül megküldésre. Helyesbítés szándéka esetén a Vevő jogosult a Megrendelést kijavítani annak leadásától számított 12 órán belül.
  4. A szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződés megszűntetésének feltételei
   1. Felmondható a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó, az internetes Üzletben Fiók vezetésére és hírlevél küldésére kiterjedő szerződés, ami folyamatos jellegű, határozatlan időre szóló szerződés. A Vevő felmondhatja a szerződést a Vevői fiókon keresztül benyújtott vagy a hírlevélben foglalt lemondás, illetve az Eladó e-mail címére küldött megfelelő nyilatkozat útján: kapcsolat@vasco-electronics.hu.
   2. Az Eladó azonnali hatállyal felmondhatja a határozatlan időtartamú, folyamatos, a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződést abban az esetben, ha a Vevő jogellenes jellegű vagy jó szokásokat vagy a jelen Szabályzat rendelkezéseit sértő tartalmat bocsát ki.
  5. Reklamációk az elektronikus úton történő nyújtott szolgáltatások tekintetében
   1. Az Eladó megteszi az internetes Üzlet megfelelő és teljes működéséhez szükséges intézkedéseket az aktuális műszaki tudásból adódó körben és kötelezettséget vállal arra, hogy megszünteti a Vevők által bejelentett valamennyi rendellenességet. Az internetes Üzlet közreműködésével elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációt a Vevő e-mailben bejelentheti a kapcsolat@vasco-electronics.hu címen, illetve a kapcsolattartó Adatlap és chat alkalmazásával vagy telefonon.
   2. Az Eladó a reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentéstől számított 14 napon belül bírálja el. A válasz a reklamációra a Vevő által megadott e-mail címre kerül megküldésre.
 2. ÉRTÉKESÍTÉS
  1. Az értékesítési szerződés megkötésének feltételei
   1. Az internetes Üzlet honlapján szereplő, az Árukra vonatkozó valamennyi információ nem minősül ajánlatnak az 1964. április 23-án kelt Polgári Törvénykönyv értelmében.
   2. Az internetes Üzlet honlapján szereplő Áruk árai lengyel zlotyban kerülnek megadásra és tartalmazzák az ÁFA-t.
   3. Az ár nem foglalja magában a küldemény költségét, mely a Megrendelés során kerül feltüntetésre és a megrendelés összefoglalásában kerül megerősítésre.
   4. A Megrendelés az internetes Üzletben a megrendelési Adatlap segítségével, telefonon vagy az alábbi elektronikus postacímen leadható: kapcsolat@vasco-electronics.hu.
   5. A Megrendeléssel való megismerkedést és annak elfogadását követően az Eladó visszaigazolja a Vevő által leadott Megrendelés átvételét. Az átvétel visszaigazolása e-mailben történik azzal a megjegyzéssel, hogy a Megrendelést teljesítésre vették fel és a jelenlegi státusza „Visszaigazolt”. A visszaigazolás a megrendelés minden lényeges elemét tartalmazza (Áruk összeállítása azok neveinek, árainak és Vevői adatok megadásával).
   6. Miután a Vevő megkapta a Megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail üzenetet, a Vevő és az Eladó között értékesítési szerződés jön létre, mely mindkét félre nézve a szolgáltatások maradéktalan teljesítéséig kötelező – a szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezések és szabályok, valamint a hibákért való felelősség (szavatosság) kizárása nélkül.
   7. A leadott megrendelés 14 napig érvényes. Amennyiben ez idő alatt a Vevő nem veszi át, nem fizeti ki a megrendelést, nem kap kedvező döntést a hitel vonatkozásában vagy az Üzlet nem képes a Vevővel kapcsolatot felvenni a megrendelés teljesítése céljából – az Üzlet törli a megrendelést.
   8. A vásárolt Áru tulajdonjoga a tranzakció teljes árának (az Áru ára és esetleges postázási költség vagy az Eladó által kínált egyéb szolgáltatások ellenértéke) az Eladó számláján történő lekönyvelésekor a Vevőre száll át.
   9. A megrendeléshez ÁFA-s számlát igénylő vállalkozó a számlázáshoz szükséges adatokat, ideértve az adószámot is, köteles megadni. Ha a Vállalkozó javára történt értékesítést nyugtával kell igazolni, akkor amennyiben a megrendelésnél a Vállalkozó nem adja meg az adószámát, a későbbiekben nem lesz lehetőség az ÁFA-s számla kiállítására.
   10. Az értékesítés befejezése után az Eladó elégedettségi kutatást folytathat le az értékesítési folyamat kiszolgálására vonatkozólag. E célból az Eladó a Vevő rendelkezésére bocsáthatja az üzletre vonatkozó véleményezési Adatlapot vagy elégedettségi kérdőívet. Az Adatlapot az Eladó vagy külső szolgáltató dolgozhatja ki. A vevő egyéni és szubjektív véleményét fogalmazza meg. A vélemény közzétételével a Vevő önkéntesen terjeszti azt és az ilyen közzététel minden következményét viseli. A közzétett tartalom nem fejezi ki az Eladó nézeteit. Az Eladó fenntartja a jogát a szabálysértés bejelentésére a véleményező weboldalon és a Vélemény törlésére abban az esetben, ha a vélemény:
    1. reklámot vagy más üzleti jellegű tartalmat foglal magában;
    2. más weboldalakra, az Eladó szolgáltatásaira vonatkozó, különösen a vetélytárs internetes üzletekre vagy jogsértő oldalakra való hivatkozásokat tartalmaz;
    3. olyan személyes, elérhetőségi adatokat, e-mail címeket tartalmaz, melyek jogszerűen nem hozhatók nyilvánosságra;
    4. sérti a szabadalmi, szerzői jogot, üzleti titkot és szellemi tulajdonság egyéb jogait;
    5. olyan tartalmat foglal magában, ami közismerten vulgárisnak, más személyeket, vallási érzelmeket vagy jó szokásokat sértőnek minősül;
    6. olyan tartalmat foglal magában, ami káros az Eladó vagy más Vevők számára, sérti az Eladó jó hírnevét, az internetes Üzlet márkájának arculatát, vagy a jelen Szabályzat rendelkezéseit;
    7. részben vagy egészében más Vevők, ill. gyártó véleményeinek része, vagy különböző forrásokból származó részleteket tartalmaz.
   11. Abban az esetben, ha a Vevő vagy más harmadik személy úgy látja, hogy a közzétett vélemény tartalma sérti a jogait, a jó szokásokat, személyes javait, erkölcsöt, meggyőződéseket, érzelmeket, a tisztességes konkurencia szabályait, know-howt, üzleti titkot, haladéktalanul értesíti az Eladót a potenciális sértésről. A potenciális sértésről értesített Eladó haladéktalanul olyan intézkedéseket tesz, melyek célja a sértést okozó tartalom eltávolítása.
  2. Szállítási módok
   1. A megrendelt Áruk szállítása futárpostával vagy más postai szolgáltató közreműködésével történik. A szállításra vonatkozó részletes információk a “Szállítás és fizetés” aloldalon állnak rendelkezésre.
   2. A Vevő a szállítás módját a Megrendelés során választja ki.
   3. A szállítás költsége a Megrendelés során kerül feltüntetésre. A költség az áru fajtájától és a Vevő által kiválasztott szállítási módtól függ.
   4. Bankátutalás vagy elektronikus fizetés Vevő általi kiválasztása esetén a megrendelés teljesítési ideje a befizetés az Eladó bankszámláján vagy a fizetési szolgáltató elszámolási számláján történő jóváírásától kezdődik és az Áruk összeállításáig és kiküldéséig tart.
   5. Amennyiben a Vevő “utánvéttel” fizetési módot választ, a megrendelés teljesítési ideje a jelen Szabályzat feltételei szerinti Szerződéskötéstől kezdődik és az Áru összeállításáig és kiküldéséig tart.
   6. Az Eladó fenntartja a jogát az egyes fizetési és áruszállítási módok kizárásához, illetve módosításához.
   7. Az Áru kézbesítésének ideje a Vevő által kiválasztott szállítási módtól függ és az Áru a futár cég részére történő átadásával kezdődik.
   8. A küldemény a rendeltetési helyre való leszállításakor a Vevő köteles annak állapotát ellenőrizni, mielőtt visszaigazolja a fuvarozótól történő átvételt. Amennyiben a küldemény átadása előtt kiderül, hogy az hiányos vagy sérült, akkor a fuvarozó köteles a küldemény állapotát és a káresemény körülményeit haladéktalanul jegyzőkönyvbe foglalni. Ezeket a teendőket a fuvarozó a címzett (Vevő) kérésére végzi el, ha az utóbbi megállapítja, hogy a küldemény sérült.
  3. Fizetési módok
   1. Az Eladó azokat a fizetési módokat teszi lehetővé, melyek a “Szállítás és fizetés” c. fülben szerepelnek.
   2. Az Eladó fenntartja a jogát ahhoz, hogy a feltüntetett fizetési módokat módosíthassa, ideiglenesen kizárhassa vagy másokkal válthassa ki.
   3. A fizetési szolgáltatás nem teljesítéséből vagy nem megfelelő teljesítéséből adódó reklamációkat az illetékes fizetési közvetítő felé kell intézni az e-mail címre, a kapcsolattartó adatlap felhasználásával vagy telefonon – az adott elszámolási ügynök elektronikus fizetési szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata szerint.
   4. Amennyiben a Vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a megrendelés során megadott határidőre, az Eladó egy fizetési póthatáridőt tűzhet ki. A fizetési határidő lejárta után az Eladó jogosult az értékesítési Szerződéstől elállni, annak ki nem fizetése miatt. Az értékesítési Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat a Vevő részére dokumentált formában kerül megküldésre.
   5. A Vevő hozzájárul a nyugta, számla vagy a jogszabályban megengedett más vásárlási bizonylat elektronikus úton történő megküldéséhez.
  4. Helyhez kötött értékesítés
   1. Az Áruk értékesítése a helyhez kötött üzletekben is történik.
   2. A helyhez kötött értékesítési egység a következő vásárlási módokat kínálja:
    1. Az Áru a helyszínen kapható – ezen vásárlási mód esetén lehetséges a raktáron vagy az Üzlet kirakatában rendelkezésre álló Áruk vásárlása.
    2. Az Áru megrendelésre kapható – ezen vásárlási mód esetén lehetséges a raktáron nem található áruk vásárlása azzal, hogy azokat a Gyártótól kell behozni vagy amikor az Áru a Vevői specifikáció alapján készül. A megrendelés teljesítése a megrendelt Áru fajtájától függ és minden alkalommal a Vevővel kerül egyeztetésre.
   3. Az Árukon feltüntetett vagy az Üzlet dolgozója által megadott árakmagyar forintban kerülnek megadásra és tartalmazzák az ÁFA-t.
   4. Az Üzletben a vevő fizethet kártyával, készpénzzel vagy ajándék kártya segítségével. Az Eladó azonban fenntartja a jogát az egyes fizetési módok ideiglenes vagy tartós kizárásához a helyhez kötött értékesítés esetében.
   5. Vásárlási bizonylat – nyugta, ÁFA-s számla vagy előleg számla. A vásárlási bizonylat a Vevő által az Üzletben vásárolt áruk vonatkozásában kerül kiállításra. Ha a Vevő ÁFA-s számlát vagy előleg számlát kér, akkor köteles annak a vállalkozásnak az adószámát megadni, amelynek javára történik a vásárlás. Az adószám elmaradása a vásárlás során lehetetlenné teszi az ÁFA-s vagy előleg számla későbbi kiállítását. A vásárlási bizonylat vásárláskor kerül átadásra a Vevő részére vagy a Vevő által vásárolt árukat tartalmazó küldeményhez kerül csatolásra.
   6. A szerződéstől való elállásra és a szavatosságra vonatkozó jogszabályok megfelelően alkalmazandók.
  5. A szerződéstől való elállás joga
   1. Az a fogyasztó, aki távolságra kötötte meg a szerződést, 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a megfelelő nyilatkozat tételével.
   2. A szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő 14 nappal azután jár le, amikor a Vevő, vagy a fuvarozótól különböző harmadik személy az Árut birtokába vette. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén azonban az elállásra nyitva álló határidő a szolgáltatás nyújtására való készségtől számított 14 nap után jár le. Amennyiben a Vevő hozzájárult a szolgáltatás nyújtásának haladéktalan megkezdéséhez, akkor az elállás joga a szolgáltatás teljesítésének napján szűnik meg (pl. digitális tartalom leszállítása).
   3. Az elálláshoz való jog gyakorlása esetén a Vevő köteles az Eladót tájékoztatni a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről az Eladó kapcsolat@vasco-electronics.hu e-mail címére küldött egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az Eladó honlapján rendelkezésre álló, a szerződéstől való elállásra vonatkozó adatlap segítségével.
   4. A szerződéstől való elállás esetén az Eladó visszatéríti a Vevő részére az összes kapott fizetést és az áru leszállítás legolcsóbb módjának költségét (ingyenes küldemény kiválasztása esetén a szállítási költség nem téríthető vissza). A visszatérítés haladéktalanul, legkésőbb 14 napon belül történik attól a naptól számítva, amikor a Fogyasztó értesítette az Eladót a szerződéstől való elállás jogának gyakorlásáról, fenntartva az alábbi 6. bekezdésben foglalt rendelkezéseket.
   5. A fizetés visszatérítése ugyanazzal a fizetési móddal történik, amelyet a Fogyasztó az eredeti tranzakcióban választott, hacsak a Fogyasztó más megoldáshoz nem járult hozzá.
   6. Az Eladó fenntartja a jogát ahhoz, hogy a fizetést az Áru átvételéig visszatarthassa.
   7. A vásárolt árut az Eladó által megadott címére kell visszaszolgáltatni. Az Eladóhoz való visszaszolgáltatás költségeit a Vevő viseli.
   8. A Fogyasztónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó joga kizárt abban az esetben, ha az értékesítés tárgya nem egy előre gyártott dolog, amely a vevői specifikáció alapján került legyártásra vagy az egyéni igényeinek kielégítését szolgálja, továbbá egyéb, a fogyasztói jogokra vonatkozó megfelelő jogszabályban meghatározott esetekben.
   9. Kivételes esetben az Eladó lehetővé teheti a fogyasztói jogokkal nem rendelkező Vevők számára az Áru visszaszolgáltatását a megrendelés átvételét követő 14 napon belül. Ezen jogosultság igénybevétele előtt a Fogyasztónak nem minősülő Vevő köteles az Üzlethez fordulni (telefonon vagy e-mail útján) a visszaszolgáltatási feltételek egyeztetése céljából. Amennyiben a Felek elfogadják a visszaszolgáltatásra vonatkozó feltételeket, a Fogyasztónak nem minősülő Vevő visszaküldi az értékesítés tárgyát az alábbi feltételek betartásával:
    1. a terméket eredeti csomagolásban kell visszaküldeni;
    2. a termék komplett, sértetlen legyen, nem viselheti a használat nyomait;
    3. a termékhez a visszáru adatlapot és a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
   10. A szerződéstől való elállás és az Áru visszaszolgáltatása minden esetében a Vevő köteles az összes vásárlási bizonylatot eredeti példányban csatolni (pl. nyugta, számla).
   11. Amennyiben a visszaküldött termék a Vevőnek fel nem róható okok miatt sérült, akkor a sérüléseket kárfelvételi jegyzőkönyvben kell megerősíteni. A jegyzőkönyvet az áru átvételekor (abban az esetben, amikor a küldemény csomagolása sérült – látható kár) vagy az átvétel napjától számított 7 napon belül (abban az esetben, amikor a csomagolás nem sérült – rejtett hiba) kell felvenni. Egyidejűleg a vevő köteles erről az üzletet e-mailben (kapcsolat@vasco-electronics.hu) értesíteni, illetve az elállással kapcsolatos dokumentumokhoz a kárfelvételi jegyzőkönyvet is csatolni.
   12. A visszaküldött áru komplett legyen, nem viselheti a használat nyomait és eredeti, sértetlen gyári csomagolásban kell legyen. A visszaküldött áruhoz az eredeti vásárlási bizonylatot és a kitöltött és aláírt visszáru nyomtatványt kell csatolni. A Vevő köteles a visszaküldött árut megfelelően levédeni, hogy megakadályozza a szállítás során történő sérülését. Amennyiben a visszaküldött áru nem komplett, vagy használat olyan nyomait viseli, melyek túllépnek a dolog normál kezelésén, az Eladó fenntartja magának a jogot a kártérítés érvényesítéséhez a Vevővel szemben a jogszabályokban által megengedett körben.
   13. A jelen fejezet rendelkezései a fogyasztói jogokkal rendelkező Vállalkozóra is érvényesek. Az Eladó fenntartja, hogy az értékesítési szerződéstől való elállás fogyasztói jogokkal rendelkező Vállalkozó részéről egy további felülvizsgálat tárgyát képezheti a fogyasztói jogokkal rendelkező Vállalkozó által a megrendelés során tett nyilatkozatok elemzése és / vagy a gazdasági tevékenység nyilvántartásában szereplő bejegyzés elemzése útján.
  6. Szavatosság
   1. Az Eladó köteles a Fogyasztó számára fizikai és jogi hibáktól mentes dolgot leszállítani.
   2. A Fogyasztóra és az Eladóra vonatkozó határidők és jogosultságok tekintetében a szavatosságra vonatkozó általános jogszabályok az irányadók.
   3. Az Eladó mentesül a szavatossági felelősség alól akkor, ha az Áru megfelel a szerződésnek. Különösen akkor, amikor az áru leírása, fajtája, mennyisége, komplett volta és funkciói megfelelnek az Eladó honlapján található leírásnak.
   4. A Fogyasztó nem élhet a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogával a szavatosság keretében, ha az áru eltérése a szerződéstől lényegtelen.
   5. A reklamáció tárgyát nem képezheti a Fogyasztó részére kiadott Áru (azonos típus, márka és modell esetén is) és az internetes Üzletben grafikus formában bemutatott Áru közötti csekély eltérés, mely a Fogyasztó monitorjának eltérő beállításaiból, eltérő világítási viszonyokból stb., csupán az internet vásárlásra történő használatából adódik.
   6. Az Áru hibájára vonatkozó értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a Fogyasztó családi- és utóneve, az észlelt rendellenesség típusa és lényegének leírása, lehetőség szerint a reklamált Áru fényképe és az áru a szerződésnek megfelelő állapotba való hozatalára vonatkozó kérés bejelentése. Az értesítés megfelelő e-mail üzenettel a következő címre lehetséges: kapcsolat@vasco-electronics.hu.
   7. Az Eladó a Fogyasztói igényt haladéktalanul és a fogyasztó számára túlságos kényelmetlenségek nélkül bírálja el.
   8. A reklamáció (pozitív vagy negatív) elbírálása után az Eladó saját költségére visszaküldi az Árut a Fogyasztó részére. Amennyiben a Fogyasztó nem veszi át az Árut és az az Eladó székhelyére kerül vissza, az Eladó telefonon vagy a reklamáció bejelentésében megadott e-mail címen vesz fel kapcsolatot a Vevővel és tájékoztatja őt az Áru személyes átvételének vagy újabb díjköteles küldésének lehetőségéről. A Fogyasztónak 30 nap áll rendelkezésére a visszaküldött Áru átvételére vagy az újabb küldeményre vonatkozó nyilatkozat tételére. Ezen határidő eredménytelen lejárta után az Árut az Eladó logisztikai egységébe küldik, mely jogosult a Fogyasztót a tárolási költséggel megterhelni, a raktári hely hiányában pedig az Árut a Fogyasztó költségére és kockázatára hasznosítani. Hasznosítás esetén az Eladó megtéríti a Vevőnek a vásárlás árát a raktározási és hasznosítási költség levonása mellett.
   9. A berendezésben lévő SIM kártyák működéséért, ideértve a SIM kártya megfelelő aktiválását, működését, ideiglenes vagy tartós blokádok bevezetését, adatátvitelt, a SIM Kártya Üzemeltető tartozik felelősséggel.
  7. Garancia
   1. Az Üzletben rendelkezésre álló valamennyi termékre a gyártó 24-hónapos garanciát vállal. A garancia szövege és feltételei ITT találhatók.
   2. A garancia nem érvényes a nem megfelelő használattal, a használati utasításnak nem megfelelő karbantartással vagy kopással okozott sérülések esetén. A garancia továbbá nem terjed ki az elárasztással, összehúzással, leeséssel, elektromos túlfeszültséggel és tűzzel okozott sérülésekre.
  8. Az Eladói felelősség módosítása a Vállalkozó részére történő értékesítés tekintetében
   1. A Vállalkozó a szerződéstől csak akkor állhat el, amikor az Áru hibája lényeges és megfosztja az Árut a funkcióiról. A Vállalkozó köteles az Árut haladéktalanul annak átvétele után megvizsgálni.
   2. Az értékesítési Szerződés tárgyát képező Áruk a fuvarozó részére történő kiadásakor a Termékekkel kapcsolatos előnyök és terhek, továbbá azok véletlen elvesztésének vagy sérülésének veszélye a Vállalkozóra száll át.
   3. A jelen fejezetben külön módon rögzített szabályok mellett a Fogyasztói szavatosságra vonatkozó megfelelő jogszabályi rendelkezések megfelelően alkalmazandók.
   4. A jelen fejezet rendelkezései a fogyasztói jogokkal rendelkező Vállalkozóra is érvényesek.
 3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Személyes adatok
   1. A Vevők személyes adatainak kezelője az Eladó.
   2. A Vevő személyes adatait az Eladó a megrendelés teljesítéséhez és a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtásához, azaz a Vevőt és az Eladót összekötő jogviszony felvételéhez, tartalmának kialakításához, módosításához vagy megszüntetéséhez szükséges körben kezeli.
   3. Az Üzletben rendelő Vevő köteles a jelen Szabályzat tartalmával megismerkedni. Megrendelés során a Vevőt felkérik a jelen Szabályzat és az Adatvédelmi Politika rendelkezéseinek elfogadására a rendelkezésre álló check-box funkció útján.
   4. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevők személyes adatai megfelelően védettek, ezen információk küldésére szolgáló Megrendelési és Regisztrációs Adatlapok pedig SSL biztonsági protokollal védettek, ennek következtében az adatátviteli folyamat titkosított.
   5. A személyes adatok kezelése keretében az Eladó védi azokat az illetéktelen személyek általi megszerzés és módosítás ellen.
   6. A vevők jogosultak a saját személyes adataikba betekinteni és azokat helyesbíteni.
   7. Az Adatvédelmi Politikára vonatkozó részletes szabályozások az Eladó internetes üzletének honlapján találhatók.
  2. Szerzői jogok

   Az internetes Üzlet honlapján szereplő grafikák, fényképek, szövegek és az Áruk leírásai az Eladó tulajdonát képezik és nem módosíthatók, másolhatók vagy terjeszthetők az Eladó hozzájárulása nélkül.

  3. Vegyes rendelkezések
   1. Az internetes Üzlet közreműködésével megkötött szerződések – amennyiben a helyi fogyasztói jogszabályok ezt lehetővé teszik – a lengyel jogszabályokkal összhangban kerülnek megkötésre a lehető legnagyobb körben.
   2. A szabályzat szövege először lengyel nyelven jött létre, majd más nyelvekre került lefordításra. Értelmezési viták esetén a lengyel nyelvi verzió az irányadó.
   3. Az Eladó és a Vevő közötti esetleges vitákat a felek elsősorban békés tárgyalások útján próbálják meg rendezni. Amennyiben vitás kérdések tekintetében a feleknek nem sikerül megállapodásra jutni, a vitát az illetékes rendes bíróság dönti el.
   4. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a peren kívüli vitarendezés lehetőségeiről. Fogyasztói igények tekintetében a részletes információk és eljárások a területileg illetékes fogyasztói jogok szóvivőjével, a Kereskedelmi Felügyelet egységeinél vagy az alábbi címen állnak rendelkezésre: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
   5. Az Eladó fenntartja a jogot a jelen Szabályzat rendelkezéseinek módosításához, egyúttal kötelezettséget vállal a Szabályzat egységes szerkezetű szövegének az internetes Üzlet honlapján történő közzétételére a módosítások hatálybalépési dátumának megadásával, illetve a szöveg módosítására vonatkozó említés a Vevő e-mail címére történő megküldésével.
   6. A Szabályzat változásai az Eladóra és a Vevőre nézve az internetes Üzlet honlapján történő közzététel pillanatától kezdve érvényesek. A Szabályzat módosításai semmilyen módon nem sértik a hatályba lépés előtt az internetes Üzletet használó Vevők jogait, különösen nincsenek hatással a leadott és/vagy teljesített megrendelésekre. A teljesítésre felvett megrendelések tekintetében a megrendelés pillanatában hatályos Szabályzat érvényes.
   7. Az Eladó internetes Üzlete egyes funkcióinak meghatározásához használt megfogalmazások és leírások, különösen a nyomógombok, piktogramok és ikonok megnevezései és leírásai egyenértékű kifejezésekkel helyettesíthetők. Az ilyen változás nem minősül a jelen Szabályzat változásának.
   8. A jelen Szabályzat a következő weboldalon áll rendelkezésre: https://vasco-electronics.hu/altalanos-uzleti-feltetelek. A Szabályzat bármikor rögzíthető, szerezhető és lejátszható annak kinyomtatásával, megfelelő hordozón való elmentésével vagy a weboldalról PDF formátumban való letöltésével és a számítógép memóriájában történő elmentésével.