Általános üzleti feltételek

A www.vasco-electronics.hu webáruház, a továbbiakban Áruház tulajdonosa és üzemeltetője a Vasco Electronics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. cég, székhelye: Krakkó, Lengyelország, al. Pokoju 1, lok.350, Országos Bírósági Cégnyilvántartás vállalkozói jegyzékébe bejegyezve 0000421705 számon, statisztikai számjele: 122581850, adószáma: 6772369151.

Terms

Vásárlási szabályzat

 1. 1. A jelen Szabályzatban használt fogalommeghatározások jelentése:

  1. Ügyfél – fizikai vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, akit a törvény jogképességgel ruház fel, és aki az Áruházban terméket vásárol és Megrendeléséket eszközöl;
  2. Fogyasztó - az a fizikai személy, aki a tranzakciókban a saját kereskedelmi, gazdasági vagy szakmai tevékenységétől független célból jár el,
  3. Szabályzat - a www.vasco-electronics.hu webáruház keretében elektronikus úton nyújtott szolgáltatások jelen Szabályzata ;
  4. Áruház - az eladóként szereplő, a www.vasco-electronics.hu címen elérhető webáruház, amelynek közvetítésével az Ügyfél vásárlást bonyolíthat le.
  5. Termékek - a Webáruházban bemutatott termékek;
  6. Értékesítési szerződés - Szerződés, amely szerint az eladó vállalja, hogy átruházza a vevőre a dolog tulajdonjogát és kiadja azt a vevőnek, a vevő pedig vállalja, hogy átveszi a dolgot, és az Áruház közvetítésével megfizeti az eladónak a dolog árát, és amely a Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. cég és az Ügyfél között jött létre a Webáruház weblapjának felhasználásával;
  7. Megrendelés - az Ügyfél szándéknyilatkozata, amely közvetlenül az Értékesítési szerződés megkötésére irányul, és meghatározza főként az Áru fajtáját, darabszámát és árát.
 2. 2. Általános rendelkezések

  1. 2.1. Az értékesítés az Áruházban az alábbi szabályzat szerint történik..
  2. 2.2. A jelen Szabályzat az a szabályzat, amelyről szó van az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelvében (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (EU HL L 178. sz. 1. old.), valamint a 2002. július 18-én kelt, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló törvény 8. cikkében (Közlöny sz.: Dz. U. 2002. évf., 144. sz. 1204. tétel a későbbi módosításokkal, a továbbiakban mint "törvény az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról").
  3. 2.3. Az Áruházban rendelő Ügyfélnek meg kell ismernie a jelen Szabályzat tartalmát. Megrendelés leadásakor az Ügyfelet felkérjük, hogy a rendelkezésére bocsátott funkció, az un. checkbox segítségével fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.
  4. 2.4. Az Ügyfelek a jelen Szabályzatot bármikor el tudják érni az áruház főoldalán elhelyezett link közvetítésével: https://www.vasco-electronics.hu/altalanos-uzleti-feltetelek valamint letölthetik, és kinyomtathatják.
  5. 2.5. Az Áruház weboldalain megadott Termékinformációkat, különösen a leírások, műszaki és használati paraméterek, valamint az árak tájékoztató jellegűek, és meghívót jelentenek szerződéskötéshez, nem pedig ajánlatok.
 3. 3. Az internetes Áruház használatának szabályai, valamint az Értékesítési szerződés megkötésének eljárása

  1. 3.1. Az Áruház weblapján ajánlott Termékekre megrendeléseket az Áruház weblapjának közvetítésével, telefonon vagy e-mailben lehet leadni.
  2. 3.2. Megrendelést a vasco-electronics.hu Áruház weboldala, valamint e-mail közvetítésével lehet leadni, egész nap, a hét minden napján. Telefonon megrendelést leadni a "Kapcsolat" fülön megadott időszakokban lehet leadni.
  3. 3.3. A Webáruház közvetítésével történő szerződéskötéshez be kell lépni a vasco-electronics.hu, weblapra, ki kell választani az árut, a kiválasztott árut hozzá kell adni a kosárhoz, majd végre kell hajtani a további műveleteket az Ügyfél számára megjelenő üzenetek, valamint a weblapon elérhető információk alapján.
  4. 3.4. A Megrendelés leadása során - amíg meg nem nyomja a "Megrendelés és fizetés" gombot - az Ügyfélnek lehetősége van megváltoztatni a beírt adatokat, valamit a kiválasztott Árut. Ehhez az Ügyfélnek megjelenő üzeneteket és a weblapon elérhető információkat kell követni.
  5. 3.5. Miután a webáruházat igénybe vevő Ügyfél megadta az összes szükséges adatot, megjelenik a leadott Megrendelés összegezése. A leadott Megrendelés összegezése a következő információkat tartalmazza:
   1. a) a megrendelés tárgyát,
   2. b) a megrendelt áruk vagy szolgáltatások egységárát és összértékét, beleértve a szállítási költséget és az egyéb költségeket is (ha vannak ilyenek),
   3. c) a kiválasztott fizetési módot,
   4. d) a kiválasztott szállítási módot.
  6. 3.6. Az Ügyfél által elküldött Megrendelés szándéknyilatkozatot jelent az Értékesítési szerződés megkötésére a Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. céggel a Szabályzatnak megfelelően.
  7. 3.7. A Szerződés megkötöttnek tekintendő abban a pillanatban, hogy az Ügyfél rákattint a "Megrendelés és fizetés" nyomógombra.
  8. 3.8. A Megrendelés leadása után az Ügyfél egy "Megrendelés visszaigazolása" című e-mailt kap, ami tartalmazza a Megrendelés minden lényeges elemének végleges megerősítését.
  9. 3.9. Az Értékesítési szerződés lengyel nyelven jön létre, a Szabályzatnak megfelelő tartalommal.
  10. 3.10. Nem megengedett, hogy az Ügyfél az Áruház szolgáltatásainak keretében jogtalan tartalmat helyezzen el.
  11. 3.11. Az Ügyfél köteles az Áruház weblapját jogszerűen és a személyiségi jogok, valamint a szerzői jogok és az Áruház és harmadik személy szellemi tulajdonának tiszteletben tartásával használni.
  12. 3.12. Az Ügyfél köteles betartani az elektromos kommunikációs eszközökkel való visszaélés tilalmát, és nem küldeni az Áruház távközlési rendszerein keresztül vagy rendszereibe a következő tartalmakat:
   1. a) az Áruház vagy az elektronikus úton történő szolgáltatásban közvetlenül vagy közvetve részt vevő más szervezetek távközlési rendszereinek zavarát vagy túlterhelését okozó tartalmakat,
   2. b) harmadik személyek személyiségi jogait vagy az Áruház megalapozott érdekeit sértőket, az általánosan elfogadott társadalmi normákat vagy jó szokásokat sértőket,
   3. c) az általánosan hatályos jogszabályokba ütközőket.
 4. 4. Fizetés és szállítás

  1. 4.1. A Webáruházban megadott összes ár Magyar Forintban (HUF) van kifejezve, és tartalmazza az áfát. Az egyes árucikkeknél megadott ár a megrendelés elküldésének pillanatában érvényes ár. Az árucikkek feltüntetett árához hozzászámítandó a megrendelés leszállításának költsége. A szállítási költségek hozzáadása a megrendelés leadásának pillanatában történik.
  2. 4.2. A szállítási költségek megadása a megrendelés leadása előtt történik.
  3. 4.3. A szállítást a UPS futárcég végzi. A Magyarország Köztársaság területén történő leszállítás esetén a megrendelés teljesítésének ideje 2-3 nap. Külföldi küldemények esetén ez az idő 14 napra nyúlhat.
  4. 4.4. Postázási árak:
   1. a) UPS futár (előrefizetés) - 0 HUF,
   2. b) UPS futár (utánvét) - 2800,- HUF,
  5. 4.5. Az Áruházban a vásárlást és a szállítást a következő módon lehet fizetni:
   1. - PayPal
   2. - hitelkártya
   3. - átvételkor készpénzben
   4. - átutalással előre, a Vasco Elektronics számlájára
   A bankkártyás fizetéseket a Six Payment Services cég intézi.
  6. 4.6. Minden megrendelés teljesítése a vásárlás összegét igazoló és a vásárolt termékeket részletező számlával történik.
  7. 4.7. A szerződés megkötését az Áruház tartós adathordozón haladéktalanul, de legkésőbb a dolog leszállításának pillanatában visszaigazolja.
 5. 5. Információ a személyes adatok feldolgozásáról

  1. A Vasco Electronics elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. Annak érdekében, hogy információt kapjunk a személyes adatok feldolgozása és a cookie-politika, kérjük, hogy olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.
 6. 6. A visszaküldés és elállás a szerződéstől

  1. 6.1. A Fogyasztónak jogában áll a küldemény kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni a Webáruházban megvásárolt árura vonatkozó szerződéstől.
  2. 6.2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az Ügyfél a dolog birtokába jutott, vagy amikor az Ügyfél által megjelölt harmadik személy, aki nem a fuvarozó, a dolog birtokába jut.
  3. 6.3. A szerződéstől történő elállásnak egyértelmű, írásbeli szándéknyilatkozat formájában kell megtörténnie, e-mailben, hagyományos postán vagy telefonon. A szerződéstől való elállás részletes eljárása, az elálláshoz használható űrlap példájával, az „Áru visszaküldése” könyvjelzőfülön található.
  4. 6.4. A Fogyasztónak a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül vissza kell küldenie a készüléket a Vasco Electronics - Tisza utca 3, 1133 Budapest címre. Az információt az áru visszaküldéséről a kapcsolat@vasco-electronics.hu küldött e-mailben, vagy telefonon, a +36 30 705 48 71 számon lehet bejelenteni.
  5. 6.5. A szerződéstől való elállásra vonatkozó, egyértelmű nyilatkozat kézhezvétele után haladéktalanul elküldjük a Fogyasztónak az elállásról kapott információ visszaigazolását tartós adathordozón, e-mail formájában.
  6. 6.6. Az áru visszaküldésének költségeit a Fogyasztó viseli.
  7. 6.7. Ha a Fogyasztó a dolog kézbesítésére más módot választott, mint az Áruház által ajánlott, legolcsóbb, normál kézbesítési mód, az Áruház nem köteles a fogyasztónak megtéríteni az általa viselt, plusz költségeket.
  8. 6.8. A 6.1-6.7. Pontok rendelkezései nem vonatkoznak a digitális tartalom szállítására, ha a Fogyasztó hozzájárul a digitális tartalom szállításához a Szerződésből való kilépés határidejének lejárta előtt.
 7. 7. Reklamációk

  1. 7.1. Az Áruház kötelessége, hogy hibátlan árut szállítson.
  2. 7.2. Az Áruház mint eladó felelősséggel tartozik az Ügyféllel szemben, aki a fogyasztó, ha az ezen fogyasztó által megvásárolt termék nem felel meg az Értékesítési szerződésnek, a fogyasztói értékesítésről szóló szabályok részletes feltételeinek tekintetében.
  3. 7.3. Az Ügyfél jogszabályok által garantált vagy a jelen Szabályzatból következő jogainak megsértéséből eredő reklamációkat a mail@vasco-electronics.hu e-mail címre kell küldeni, vagy telefonon kell bejelenteni, a 06 1 700 8294 számon, illetve elküldhető postán, a Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., Tisza utca 3, 1133 Budapest, címre.
  4. 7.4. Az Áruház haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül elbírálja a reklamációt. Amennyiben az Áruház a fent megadott határidőben nem foglal állást, az azt jelenti, hogy az eladó a reklamációt megalapozottnak ismeri el.
  5. 7.5. A reklamációs eljárás hatékonyabbá tételéhez a csomag tartalmát a kézbesítő futár jelenlétében ellenőrizni kell. Amennyiben a csomag sérült, vagy a tartalma nem egyezik a megrendeléssel, azt be kell jelenteni a futárnak, kárjegyzőkönyv felvétele céljából. Az aláírt jegyzőkönyv megkönnyíti a reklamáció elbírálását.
  6. 7.6. Ajánlott, hogy az Ügyfél a reklamáció leírásában megadja:
   1. a) a reklamáció tárgyára vonatkozó információkat és körülményeket, különösen a hiba fajtáját és felmerülésének dátumát;
   2. b) a Terméknek az Értékesítési szerződésnek megfelelő állapotba hozásának módjára vonatkozó követelést, illetve az ár leszállítására vagy az Értékesítési Szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatot; valamint
   3. c) a reklamációt bejelentő elérhetőségi adatait – ez megkönnyíti és meggyorsítja a reklamáció elbírálását az Eladó részéről. Az előző mondatban megadott követelmények kizárólag ajánlás jellegűek, és nem befolyásolják a reklamáció ajánlott leírásának kihagyásával benyújtott reklamáció eredményességét.
  7. 7.7. A reklamációs bejelentés kézhezvétele után haladéktalanul, tartós adathordozón megküldjük az Ügyfélnek a reklamáció beérkezésének visszaigazolását, e-mail formájában.
  8. 7.8. Az Áruházban kapható összes termékre 24 havi garancia vonatkozik.
  9. 7.9 A garancia nem érvényes helytelen használatból eredő meghibásodás, a kezelési utasításnak nem megfelelő karbantartás vagy elhasználódás esetén.
  10. 7.10. A garancia nem terjed ki a termék elázásából, összezúzásából vagy összegyűréséből eredő meghibásodásokra.
  11. 7.11. A reklamációval beküldött, de az ügyfél által 1 éven belül át nem vett termék megsemmisítésre kerül.
  12. 7.12. A reklamációra vonatkozóan további információ az Áruház weblapján található, a "reklamációk" fülön.
 8. 8. Információ az ODR tárgyköréből

  1. Az ODR platform egy interaktív weblap, ami egy hozzáférési pontot jelen azoknak a fogyasztóknak és vállalkozóknak, akik bíróságon kívüli úton szeretnék rendezni a vitájukat (ODR ― Online Dispute Resolution). A közvetítésével panaszt lehet tenni az Interneten keresztül, belföldön vagy külföldön vásárolt árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozólag. Ez egy elektronikus űrlap kitöltésével és annak az illetékes testületnek a megkeresésével történik, amelyik a vita rendezésével foglalkozik. A platformon megadott összes intézmény felülvizsgált, amely garantálja, hogy eleget tesz a megfelelő előírásoknak, és regisztrált a hazai szerveknél (Lengyelországban ez az UOKiK). A Platform a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show címen érhető el, és első kapcsolati pontként megadjuk az e-mail címünket: mail@vasco-electronics.hu
 9. 9. Műszaki követelmények.

  1. 9.1. Vasco Electronics áruk értékesítését végzi az Interneten keresztül, webáruházon keresztül.
  2. 9.2. A webáruház használatához az Ügyfélnek saját magának kell hozzáférést szereznie egy Internet eléréssel rendelkező számítógéphez vagy végberendezéshez.
  3. 9.3. Az Áruház minden elkövet, hogy a szolgáltatás az Internet felhasználói számára az összes népszerű webböngészővel, operációs rendszerrel, eszköztípussal és Internetes kapcsolati móddal használható legyen. Az Áruház weblapjának használatát lehetővé tevő minimális műszaki követelmények: legalább Internet Explorer 8 vagy Chrome 16 vagy Firefox 10 vagy Opera 11 vagy Safari 5 vagy újabb webböngésző, bekapcsolt Javascript támogatás, a „cookies” típusú fájlok elfogadása, valamint legalább 256 sávszélességű internet kapcsolat.
  4. 9.4. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus úton történő szolgáltatások igénybe vétele együtt jár az informatikai rendszer nem kívánt programokkal (vírus) történő megfertőződésének kockázatával.
  5. 9.5. Az Áruház használatával járó, alapvető biztonsági szabályok betartásához ajánlott, hogy az eszköz, amit az Ügyfél használ, rendelkezzen elsősorban:
   1. a) a legfrissebb vírusdefiníciókkal és frissítésekkel rendelkező antivírus programmal. Az antivírus programot frissíteni kell,
   2. b) hatásos tűzfallal (firewall),
   3. c) telepítve kell lennie az operációs rendszer és a böngésző összes, a biztonságra vonatkozó frissítésének,
   4. d) aktivált cookies fájlokat elfogadó funkcióval, valamint aktivált JavaScripttel a böngészőben,
   5. e) a PDF formátumú fájlok olvasását lehetővé tevő programmal.
  6. 9.6. A vírusokból eredő veszélyeken kívül a lehetséges veszélyek között vannak a hacker támadások is. Az Áruház kijelenti, hogy olyan védelmet alkalmaz, amelynek célja, hogy lehetetlenné tegye, vagy jelentősen megnehezítse a betörést a rendszerbe.
  7. 9.7. Az Ügyfél birtokában lévő elektronikus eszközök hibás működésével kapcsolatos műszaki problémákért, valamint az Áruház adatainak vételét lehetővé tevő paraméterek hiányáért az Áruház nem vállal felelősséget.
 10. 10. Záró rendelkezések.

  1. 10.1. A Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. és olyan Ügyfél, aki fogyasztó, között felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a bíróság illetékes, a fogyasztók kollektív érdekeit nem sértő gyakorlatnak megfelelően.
  2. 10.2. A Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. és olyan Ügyfél, aki nem fogyasztó, között felmerülő esetleges jogviták eldöntésére Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. székhelye szerint illetékes bíróság jogosult.
  3. 10.3. A jelen Szabályzattal nem rendezett ügyekben az Elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezései, valamint a lengyel jog más előírásai az irányadók.
 11. 11. A szabályzat módosításai

  1. 11.1. A jelen szabályzat tervezett módosításáról minden Ügyfél a Szolgáltató által a www.vasco-electronics.hu weblapon elhelyezett, a Szabályzat módosításáról tájékoztató, a Szabályzat változásainak jegyzékét tartalmazó, és legalább egymást követő 14 naptári napig a weblapon elhelyezett üzenetből értesül, míg azokat az Ügyfeleket, akik Felhasználói Fiókkal rendelkeznek, a Szolgáltató az általuk a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címükre küldött külön, a Szabályzat változásainak jegyzékét tartalmazó üzenetben értesíti.
  2. 11.2. A tájékoztatás a Szabályzat módosításáról legkésőbb a megváltozott Szabályzat hatályba lépését megelőző 14 naptári nappal történik. Abban az esetben, ha Felhasználói Fiókkal rendelkező Ügyfél nem fogadja el a Szabályzat új szövegét, köteles erről a tényről, a Szabályzat módosításáról szóló tájékoztatás dátumától számított 14 napon belül, a Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., Tisza utca 3, 1133 Budapest küldött levélben, vagy elektronikus úton, a mail@vasco-electronics.hu címre írásbeli értesítést küldeni.