Egyszerűen a legjobb! Melyik a leghatékonyabb nyelv?

Melyik a világ leghatékonyabb nyelve?
30 március 2023

Hogyan közöljünk sok információt tartalmasan, miközben keveset beszélünk a semmiről?

Nos, a nyelvi hatékonyság olyasvalami, amivel talán nem vagyunk eléggé tisztában ahhoz, hogy értékeljük. És bár minden nyelv fő funkciója a jelentés közvetítése, egyesek jobban teszik ezt, mint mások.

Ebben a cikkben a következőket ismertetjük:

 • Mi a hatékony nyelv?
 • Melyik a világ leghatékonyabb nyelve?
 • Mi a leghatékonyabb beszélt nyelv?
 • Melyik a leghatékonyabb írott nyelv idegen nyelven?
 • Melyik nyelvben van a legkevesebb szó?
 • Melyik nyelvet jellemzik rövid szavak?
 • Nyelvtanulás népszerű módszereket alkalmazva?
 • Melyik idegen nyelven a legkönnyebb tanulni?
 • Miért nem tehetünk egy új nyelvet hatékonyabbá és könnyen tanulhatóvá?
 • Van-e hatékony feltalált nyelv?

Vágjunk bele!

Mi a hatékony nyelv?

A különböző nyelvek eltérhetnek az egyes mondatok részletezettségétől.

De vajon egy hatékony nyelv azt jelentené, hogy a legkevesebb szót tartalmazó nyelvnek kell lennie? Vagy az, hogy egy nyelv idővel hatékonyabbá válik?

Ami azt illeti, a leghatékonyabb nyelv az lenne, amely a lehető legkisebb erőfeszítéssel a legtöbb információt adja.

De hogyan?

Lássuk alább.

Ugyanaz a jelentés, más nyelvek, kevesebb szó

Hasonlítsuk össze ugyanazt a mondatot angolul és németül, hogy megválaszoljuk a „mi a hatékony nyelv?” kérdésre.

Íme a mondat angolul:

The mother said, „Look over there”.

És németül:

Die Mutter sagte: „Schauen Sie dort hin”.

A német változat az angol mondat pontos megfelelőjének tűnik. A német változatban azonban sokkal több történik, mint amilyennek látszik.

A Die a The megfelelője lenne, de németül több alternatíva közül választhatunk. A Die-t csak a nőnemű egyes számú főnevekre használják, míg a The bármilyen típusú főnévre használható.

Az említett német megfelelője harmadik személyű utótaggal rendelkezik, míg az angol szó egy múltbeli igenév, amelyet minden személyre használnak. Ha azt akarnánk mondani, hogy You sad, akkor az Du sagtest lenne.

A fenti példa azt bizonyítja, hogy a németül beszélőknek több tényezőre kell figyelniük egy egyszerű gondolat kifejezéséhez.

Romantikus nyelvi szembenézés: Miért az angol nyert?

Tehát mi a hatékony nyelv? Vagy mi a leghatékonyabb beszélt nyelv?

Az angol nyelv alapján azt mondhatjuk, hogy az lenne a hatékony nyelv, amelyik úgy fejezi ki a jelentését, hogy nem fordít túlzott figyelmet az egyes mondatrészekre.

Azt mondjuk, hogy egy gép azért hatékony, mert minimális erőfeszítéssel maximális termelékenységet ér el. Azt is mondjuk, hogy az ember azért hatékony, mert jól szervezetten dolgozik. Tipp! Ez a nyelvtanulás során is így működik. Ha effektív módszereket alkalmazunk könnyebben elsajátíthatunk nyelvtani vagy gyakorlati tudást. Például napi pár óra koncentrált tanulással, nagyobb eredményt érhetünk el. Ugyanez igaz a munkába fektetett erőfeszítésekre is.

Ugyanígy akár az angol is hatékony nyelv, mert nagyon kis erőfeszítéssel gyorsan (és sikeresen) átadja a jelentését.

Tehát a leghatékonyabb nyelv az lenne, amelyiknek kevesebb szótagra van szüksége a jelentés közvetítéséhez.

Lásd még:  Vigyázzon a hamis barátokkal… Amikor idegen nyelvet tanul!

A fenti angol és német mondatok alapján azt látjuk, hogy az angol változat kevesebb szótagot tartalmaz, mint a német.

Mi számít hatékony nyelv kérdéskörébe?

A nyelvi hatékonyság csak azok számára releváns, akik megtanulják. Könnyebb lesz, ha tudja, hogy csak 2 cikket kell ismernie, amelyek irrelevánsak például a nem szempontjából.

Azt hiszem, nem számít, ha ez a nehéz szabályokkal rendelkező nyelv az anyanyelve. Születéstől fogva elsajátítja az ember ezeket a szabályokat.

Németül 3 cikkre kell emlékeznünk, de ez még nem minden. Mindegyikük más-más nem számára van fenntartva.

Tehát van a Der (férfias), Die (nőies) és Das (semleges). Minden többes számú főnévnek azonban ugyanaz a szócikkje van – Die, szóval ez egyszerű.

És nem egyszerre, mert ez egy másik dolog, amit emlékezni kell.

Minden személynek más a vége a jelen idejű igéknek a németben. És ez csak a szabályos igékre vonatkozik. Van egy csomó szabálytalan ige a németben.

Íme egy példa a német igeragozásra.

Vegyük például a szokásos kommen (gyere) igét (az igevégződést vastagon szedjük):

 • Egyes szám 1. személy: Ich komme
 • Egyes szám 2. személy: Du kommst
 • Egyes szám 3. személy: Er kommt
 • Többes szám 1. személy: Wir kommen
 • Többes szám 2. személy: Ihr kommt
 • Többes szám 3. személy: Sie kommen

Az angolban csak emlékeznünk kell arra, hogy egyes szám harmadik személyben hozzáadjuk az s-t (és körülbelül néhány rendhagyó igét, de ezt hagyjuk).

Úgy tűnik, hogy az angol hatékonyabb beszélt nyelv, mint a német. Úgy tűnik, hogy ez utóbbi túlságosan bonyolítja a dolgokat, ami nagyobb szótagszámot kényszerít az információ továbbítására. A rövid szavak is kifejezetten az angolra jellemző, ellentétben a német nyelvvel.

Kék betűk és kérdőjelek fehér alapon.

Melyik a világ leghatékonyabb nyelve?

A legtöbben valószínűleg azért jöttek ide, hogy választ kapjanak erre a kérdésre. Szóval derítsük ki.

2010-ben François Pellegrino, Christophe Coupé és Egidio Marsico, a Lyoni Egyetem kutatói hét nyelv információsűrűségét próbálták meghatározni: angol, francia, olasz, japán, spanyol, mandarin és német.

Az angol nyert. Az első lett, de nem sokkal. A rövid szavak jelentősége is itt szerepelt zömmel.

Kiderült, hogy ezek a nyelvek hasonló információsűrűséggel rendelkeznek. Kivéve a japánt, amely jóval lemaradt a többi nyelv mögött.

Tekintse meg az alábbi táblázatot:

Nyelv

Információs arány

Angol 1.08
Francia 0.99
Sapnyol 0.98
Olasz 0.96
Mandarin 0.94
Német 0.9
Japán 0.74

Annak ellenére, hogy a 7 vizsgált nyelv közül az angol bizonyult a leghatékonyabb nyelvnek, mások nagyon közel kerültek hozzá.

Az érdekes az, hogy az alacsonyabb információs arányú nyelveket sokkal gyorsabban beszélik (különösen a spanyolt, a franciát és a japánt).

De mi van, ha igazán hatékony idegen nyelvet akarunk tanulni ? Létre kell hoznunk új szavakat, kifejezéseket vagy akár egy teljesen új nyelvet?

Scrabble szókirakós játék betűi az asztalon.

Van-e hatékony feltalált nyelv?

Most, hogy tudjuk, hogy az angol valószínűleg a leghatékonyabb nyelv a világon, nézzük meg, vannak-e más nyelvek, amelyek felülmúlják.

Ahogy korábban említettük, a hatékony nyelv az lenne, amelyiknek kevesebb szótagra van szüksége bizonyos információk továbbításához.

És feltalálják azokat a nyelveket, amelyek ezt a legjobban teljesítik. Vizsgáljunk meg 3 kitalált nyelvet, amelyek célja, hogy hatékonyabbak legyenek, mint a természetesek.

Példa egy hatékony feltalált nyelvre

John Quijada létrehozott egy kísérleti, értelmetlen nyelvet Ithkuil néven. Úgy tervezték, hogy a jelentést a lehető legrövidebben adja át.

Lásd még:  Hányan beszélnek több mint egy nyelvet?

Ez egy beszélt nyelv, amelyet úgy terveztek, hogy hatékonyabb legyen, mint a való világ nyelvei. De sikerült?

Annak ellenére, hogy az Ithkuil egy hatékony feltalált nyelv, ugyanolyan élő, mint a természetes nyelvek.

Ha szótagokról beszélünk, akkor az Ithkuil lehet a leghatékonyabb beszélt nyelv és a leghatékonyabb írott nyelv is. Sajnos rendkívül nehéz megtanulni, mivel összetett nyelvtannal és kiterjedt fonéma-létrehozási szabályokkal rendelkezik.

Ennek ellenére megpróbálja csökkenteni a szemantikai kétértelműséget a való világ nyelvein. Valójában az Ithkuil nagyon kevés nyelvi szimbólum használatával képes összetett gondolatokat kifejezni.

Vessünk egy pillantást a következő példára. Ez egy kétszavas Ithikuili mondat:

Tram-mļöi hhâsmařpţuktôx

Ami magyarul azt jelenti:

Ellenkezőleg, azt hiszem, kiderülhet, hogy ez a zord hegylánc valamikor elsikkad.

Amint látja, az Ithkuil nagyon jól végzi a dolgát, és kétségtelen, hogy ez egy hatékony feltalált nyelv.

Azonban túl bonyolultnak ítélték ahhoz, hogy ténylegesen megtanulják (bár lehetséges). Ami azt illeti, az egyetlen személy, aki valaha is használta az Ithkuilt, az alkotója, John Quijada.

Nos, a Quijada nem szánta az ithkuilt segédnyelvnek (mint például az eszperantó). Azt akarta, hogy ezt használják mélyebb és összetettebb gondolatok kifejezésére olyan területeken, mint a filozófia, a tudomány és a politika.

Végül, de nem utolsósorban nézzük meg, mit jelent az Ithkuil szó. Quijada azt állítja, hogy ez egyenértékű a „nyelv hipotetikus ábrázolásával”.

Erről a sajátos nyelvről többet megtudhat a hivatalos webhelyéről.

Egy könyv és pillangó a mérlegre helyezve.

Miért nem tehetünk egy új nyelvet hatékonyabbá és könnyen megtanulhatóbbá?

Nos, megtehetjük.

És meg is tettük.

Annak ellenére, hogy az Ithkuil nagyon hatékony, sajnos nagyon nehéz megtanulni. Van azonban egy nyelv, amelyet könnyű megtanulni, de nem olyan hatékony.

Nyelvtanulási tipp! Talán ismerik az eszperantót. A varsói székhelyű L. L. Zamenhof szemész alkotta meg.

Ez a legszélesebb körben beszélt nyelv, amelyet mesterségesen hoztak létre. Közben a fő célja a világbéke előmozdítása egy olyan nyelv megteremtésével, amely minden nemzet számára közös lenne.

Könnyen megtanulható, időt spórolhatunk vele, és számos indoeurópai nyelvből származik. Ha a hatékonyságról van szó, az nem olyan hatékony nyelv, mint az Ithkuil, amelyet a továbbiakban megvizsgálunk.

Egy nyelv kevés és rövid szavak használatával

Ismerje meg Toki Ponát, a világ legkevesebb szavát tartalmazó nyelvet. Kis szókincséről, rövid szavak használatáról valamint egyszerűségéről és könnyen elsajátíthatóságáról ismert.

Szóval, hány szava van Toki Ponának?

Összesen 120! De mi volt az ötlet egy ilyen kis szószámú nyelv létrehozása mögött?

Hogyan jött létre ez a nyelv?

Ezt a nyelvet Sonja Lang, egy kanadai nyelvész készítette. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a kommunikációt, összehozza a különböző kultúrájú embereket, és segítse a felhasználókat az alapvető dolgokra koncentrálni.

Lang azért hozta létre ezt a nyelvet, hogy leegyszerűsítse gondolatait a depressziós időszakokban.

Az eszperantóval ellentétben a Toki Pona nem tanulási segédnyelvként jött létre. Egyik legnagyobb célja a pozitív gondolkodás elősegítése, összhangban a Sapir–Whorf hipotézissel.

Ez a hipotézis azt állítja, hogy a nyelv szerkezete befolyásolja beszélőinek megismerését. Ezért a világképük attól függ, hogy milyen nyelvet használnak.

Ha a kommunikációs eszközeik bonyolultak, akkor a gondolataik is bonyolultak lennének. Az életet túlbonyolítottnak is tekinthetik.

Lássuk, mit jelent a „Toki Pona”, vizsgáljuk meg a szavakat.

A legkevesebb szót tartalmazó nyelv neve „jó nyelvet” vagy „egyszerű nyelvet” jelent. Hangsúlyozza azt a tényt, hogy az egyszerűség jó, és arra ösztönzi a felhasználókat, hogy az egyszerű dolgokban leljék örömüket.

Lásd még:  Milyen nyelven beszélnek a minyonok?

A leghatékonyabb írott nyelv?

Míg a Toki Pona a leghatékonyabb beszélt nyelvnek tekinthető, létezik egy sitelen pona nevű írásrendszer, amely viszont a leghatékonyabb írott nyelv lehet.

Lang a „Toki Pona – A jó nyelve” című könyvében azt írta, hogy a sitelen pona „hieroglif-szerű forgatókönyv, amely zsinórokat és más gyermeki alakzatokat használ” (forrás: Toki Pona – A jó nyelve, S. Lang, 2014) ).

Íme egy Toki Pona szó sitelen pona nyelven írva:

Toki Pona minden szava saját egyedi szimbólummal van ábrázolva. A tulajdonnevek egy kartonszerű szimbólumot használnak, beleértve más szimbólumokat is, amelyek mindegyike ennek a névnek egy-egy szavát jelenti.

Így például ennek a legkevesebb szót tartalmazó nyelvnek a fenti elnevezésében a mosolygós arc poná-t, a rajta lévő háromsoros kör pedig toki-t jelent szövegfordító.

Két könyv egymással szemben állítva.

Melyik a világ leghatékonyabb nyelve?

A beszélt emberi nyelv célja a jelentés és az információ közvetítése. A leghatékonyabb nyelv az lenne, amely kis erőfeszítéssel vagy semmi erőfeszítéssel működik.

Míg egyes beszélt nyelvek jól csinálják, mások túl sok szótagot igényelhetnek az egyszerű információk megadásához.

Tehát az angol nyelvet tarjuk a világ leghatékonyabb nyelvének?

A cikkben korábban említett tanulmány alapján állíthatjuk, hogy az angol a világ leghatékonyabb nyelve. A tanulmány azonban csak a legnépszerűbb nyelveket vette figyelembe.

Ezenkívül mégis a nyelvek fejlődnek, így lehetséges, hogy egy adott nyelv idő előrehaladtával hatékonyabbá és könnyebben tanulhatóvá válik.

Ha a feltalált nyelvekről van szó, a Toki Pona hatékony nyelv, de vajon hatékonyabb beszélt nyelv, mint az eszperantó vagy az ithkuil? Lehetséges!

Nemcsak könnyebben megtanulható, de szókincse mindössze 120 szóból áll, rövid szavak alkotják! Úgy tűnik, nem kell több ahhoz, hogy az emberek minél inkább megértsék. Tanulási nehézséget se okoznak egy idő után.

A leghatékonyabb írott nyelv a sitelen pona lenne, mivel Toki Pona szavait egyszerűen és érthető módon reprezentálja. Az összetett szavak helyett a rövid szavak jellemzik, de nem lesz egyszerűbb, mint például a szimbólumok használata.

Ki tudja, talán egy napon mégis a Toki Pona és Ithkuil nyelvek is a Vasco Translator hangalapú fordító beszélt nyelvei közé fog kerülni. Egy biztos, az egyszerűség jellemzi őket. A fényképeket azonban mindig lefordíthatja eszperantó nyelven már most it.

Reméljük, jól érezte magát a hatékony nyelvek megismerése során. Akad még pár nyelvi érdekesség, további hírekért látogassa meg Vasco Electronics blogot foto fordito .

Dióhéjban:

Az eszperantó egy nemzetközi segédnyelv, amit a 19. század végén hozott létre L. L. Zamenhof, aki a világbéke előmozdítására és a kommunikáció egyszerűsítésére kívánta használni. A nyelv azóta sem kapott hivatalos elismerést sem az ENSZ, sem pedig egyetlen országban, azonban a világon jelenleg több mint 2 millió ember beszéli. A modern kor technológiai fejlődése további lökést adott az eszperantó nyelv tanulásának és terjedésének.

FAQ:

Mely országokban találkozhatok eszperantó nyelvvel?

Az eszperantó nyelv erőteljes jelenléte van a világ számos pontján, például Kínában, Magyarországon és az Egyesült Államokban, ahol az oktatási rendszer része, illetve az hadsereg eszperantó nyelvű kifejezéstáraival találkozhatunk.

Mi az a Fundamento de Esperanto?

A Fundamento de Esperanto Zamenhof műve, amely részletesen leírja az eszperantó nyelv alapelveit. A könyv 1905-ben jelent meg, és azóta is az eszperantó nyelv tanításának alapját képezi.

Hol tanulhatom meg az eszperantó nyelvet?

Az eszperantó nyelvet számos online platformon, például a Duolingo nyelvtanulási platformon meg lehet tanulni. A Fundamento de Esperanto című könyv is segíthet a nyelv elsajátításában.

Lásd még:

Robert Faber

Robert lelkes utazó és rajong az új technológiákért. Jól főz, de soha nincs rá elég ideje. Ritkán elégedett az éttermekkel. A rendszeresen megfordul a konditeremben.

Hasonló bejegyzések

Tapasztalja meg Egyiptom varázsát: Nyaralás decemberben

Tapasztalja meg Egyiptom varázsát: Nyaralás decemberben

Egyiptomi utazás decemberben: Mikor érdemes egyiptomba utazni? December közeledtével újra előkerül az örök kérdés, hogy hol töltsük az ünnepeket. Ez a csodálatos ország a főszezonban sok turistát vonz gyönyörű természeti adottságaival, régészeti értékeivel. Az ország...

Miért érdemes Kubába utazni novemberben?

Miért érdemes Kubába utazni novemberben?

Valószínűleg sokan írtuk már be valamikor a következő kérdést a keresőbe: "Hova utazzunk novemberben?". A kérdés azonban, hogy "mikor a legjobb Kubába utazni", még fontosabb lehet. Tengerparti nyaralás novemberben: Gyönyörű strandjaival, lenyűgöző látnivalóival és...

Milyen nyelven beszélnek a Dűnében?

Milyen nyelven beszélnek a Dűnében?

Frank Herbert epikus tudományos-fantasztikus regénye, a Dűne című film évtizedek óta rabul ejti az olvasókat és a nézőket egyediséde miatt. A gazdagon elképzelt univerzum, a bonyolult intrikák, szövevények és a változatos kultúrák nemcsak a narratíván, hanem a...

Melyik a legrégebbi nyelv

Melyik a legrégebbi nyelv

A nyelv az emberi interakció és a civilizáció alapköve. Lehetővé teszi gondolataink, érzelmeink kifejezését és információmegosztást. Azonban elgondolkozott már azon, hogy melyik a legrégebbi nyelv vagy a legősibb nyelv? Vagy mi a ma használt legrégebbi beszélt nyelv?...

Thaiföld októberben: Mikor érdemes Thaiföldre utazni?

Thaiföld októberben: Mikor érdemes Thaiföldre utazni?

Októberi nyaralás külföldön? Októberben hol van jó idő? Biztosan Ön is feltette már ezeket a kérdéseket. A Thaiföldi Királyság, - amelyet gyakran a "mosolyok földjének" is neveznek -, Délkelet-Ázsia egyik legfontosabb turisztikai célpontja, amely évente több millió...

Hogyan őrizzük meg a jó modort utazás közben

Hogyan őrizzük meg a jó modort utazás közben

A technológia fejlődése, valamint az elérhető és megfizethető közlekedési módok még több utazásra késztetik az embereket, mint valaha. Egyszerűen felszállhat egy repülőre az Egyesült Államokban vagy Európában és másnap leszállhat Japánban, hogy megcsodálja azt!...